Vergoedingen vanuit de gemeente

Vergoeding vanuit de gemeente
Een kind komt in aanmerking voor vergoede diagnostiek wanneer aan de volgende drie criteria wordt voldaan:
1. Het leerlingdossier is volledig en onderbouwt het vermoeden van ernstige dyslexie in voldoende mate.
2. Het kind heeft geen andere leer- of klinische stoornissen die op de voorgrond staan.
3. Het zorgtraject wordt dit jaar gestart, vóór de dertiende verjaardag van uw kind.
Wanneer de resultaten van het diagnostisch traject het vermoeden van ernstige dyslexie (EED) bevestigen, komt het kind in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.

De rol van de school
De school dient een leerlingdossier aan te leveren, waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Het dossier bevat veel informatie, waaronder informatie met betrekking tot de geboden extra begeleiding, toetsgegevens en argumentatie. Om de aanlevering van de gegevens makkelijk te maken hebben de gecontracteerde instellingen een uniform dossier uitgegeven waarop de informatie ingevuld kan worden. U kunt het dossier uitprinten, invullen en opsturen of invullen en mailen. U kunt het leerlingdossier hier vinden: Leerlingdossier

De rol van Buro Leerhulp
U kunt u bij Buro Leerhulp aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Aan de hand van de ontvangen informatie beoordeelt Buro Leerhulp of de aanvraag voldoet aan de bovenstaande criteria of dat aanvullende informatie nodig is. In beide gevallen wordt contact opgenomen met ouders en school. Indien het dossier in orde is (Bij de beoordeling houdt Buro Leerhulp zich aan de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling) en het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek, geeft de gemeente toestemming voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek naar ernstig, enkelvoudige dyslexie. De ouders hebben de aanvraag jeugdhulp bij de gemeente gedaan. Als de resultaten van het diagnostisch onderzoek de ernstige dyslexie bevestigen, dan wordt ook de behandeling vergoed.
Buro Leerhulp is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dat de kwaliteit van de dyslexiezorg bewaakt en heeft contracten met diverse gemeenten.

De rol van de Gemeente
Sinds januari 2015 valt dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De aanmeldprocedure kan per gemeente verschillen. De Gemeente geeft vooraf toestemming (in de vorm van een beschikking), vaak speelt het wijkteam hierbij ook een rol. Nadat u uw kind bij ons heeft aangemeld zullen we u informeren over het traject.

Particulier
Voor particulier onderzoek is geen verwijzing van de school nodig. De particuliere cliënten komen niet in aanmerking voor vergoede diagnostiek en ook niet voor vergoede dyslexiebehandeling. U kunt zich eenvoudig aanmelden bij onze praktijk door het formulier in te vullen.