Vergoedingen vanuit de gemeente

Vergoeding vanuit de gemeente
Een kind komt in aanmerking voor vergoede diagnostiek wanneer aan de volgende drie criteria wordt voldaan:
1. Het leerlingdossier is volledig en onderbouwt het vermoeden van ernstige dyslexie in voldoende mate.
2. Het kind heeft geen andere leer- of klinische stoornissen die op de voorgrond staan.
3. Het zorgtraject wordt dit jaar gestart, vóór de dertiende verjaardag van uw kind.
Wanneer de resultaten van het diagnostisch traject het vermoeden van ernstige dyslexie (EED) bevestigen, komt het kind in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling.

De rol van de school
De school dient een leerlingdossier aan te leveren, waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Het dossier bevat veel informatie, waaronder informatie met betrekking tot de geboden extra begeleiding, toetsgegevens en argumentatie. Om de aanlevering van de gegevens makkelijk te maken hebben de gecontracteerde instellingen een uniform dossier uitgegeven waarop de informatie ingevuld kan worden. U kunt het dossier uitprinten, invullen en opsturen of invullen en mailen. U kunt het leerlingdossier hier vinden: Leerlingdossier

De advies-rol van Buro Leerhulp
Aan de hand van de ontvangen informatie beoordeelt Buro Leerhulp of de aanvraag voldoet aan de bovenstaande criteria of dat aanvullende informatie nodig is. In beide gevallen wordt contact opgenomen met ouders en school. Indien het dossier in orde is (Bij de beoordeling houdt Buro Leerhulp zich aan de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling) en het kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek, geeft de gemeente toestemming voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek naar ernstig, enkelvoudige dyslexie. De ouders hebben de aanvraag jeugdhulp bij de gemeente gedaan. Als de resultaten van het diagnostisch onderzoek de ernstige dyslexie bevestigen, dan wordt ook de behandeling vergoed.

De rol van de Gemeente
Sinds januari 2015 valt dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De aanmeldprocedure kan per gemeente verschillen. De Gemeente geeft vooraf toestemming (in de vorm van een beschikking), vaak speelt het wijkteam hierbij ook een rol.

Particulier
Wij verrichten veel particuliere onderzoeken. Als ouders zich zorgen maken over de begeleiding op school dan is extra onderzoek een oplossing. In groep 7/ 8 wordt het schooladvies door de school gegeven omtrent de keus van de vervolgschool in het voortgezet onderwijs en het is dan zeer wenselijk niet geheel afhankelijk te zijn van de mening van de school maar als ouder (s) zelf zicht te hebben op het potentieel van uw dochter/ zoon.

Het onderzoek geeft duidelijkheid over het cognitief potentieel en de didactische resultaten van uw zoon/ dochter. U kunt zich eenvoudig aanmelden bij onze praktijk door het formulier in te vullen.