Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dyslexie kan in de familie voorkomen en dus erfelijk zijn.

Er kan sprake zijn van dyslexie als:
– de leesvaardigheid beneden het gebruikelijke niveau ligt
– de spellingvaardigheid beneden het gebruikelijke niveau ligt
– een leerling niet of weinig leest
– een leerling faalangstig is

– een leerling niet met plezier naar school gaat

Buro Leerhulp is gecertificeerd en voldoet aan alle criteria van Stichting Dyslexie Nederland .