Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dyslexie kan in de familie voorkomen en dus erfelijk zijn.
Er kan sprake zijn van dyslexie als:
– de leesvaardigheid beneden het gebruikelijke niveau ligt
– de spellingvaardigheid beneden het gebruikelijke niveau ligt
– een leerling niet of weinig leest
– een leerling faalangstig is
– een leerling niet meer met plezier naar school gaat

Buro Leerhulp is aangesloten bij en gecertificeerd door het Nederlands KwaliteitsInstituut Dyslexie (NKD). Het kwaliteitsinstituut streeft ernaar dat iedere leerling met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede wijze gediagnosticeerd en behandeld wordt door gespecialiseerde behandelaars.