Onderzoeken

Voordat we tot behandeling overgaan wordt er eerst onderzoek gedaan. Welk onderzoek wenselijk is voor uw kind wordt samen met u besproken.

Dyslexieonderzoek: Het dyslexieonderzoek is erop gericht om de problemen bij lezen en spellen helder te krijgen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar intelligentie, de visuele waarneming, het geheugen en de verbale ontwikkeling.

Dyscalculieonderzoek: Het onderzoek is erop gericht vast te stellen, welk type probleem aanwezig is en welke behandeling het beste past.

Intelligentie onderzoek: Bij deze test wordt de intelligentie middels verschillende vaardigheidscores in kaart gebracht. Het gaat hierbij o.a. om aspecten als logisch denken, ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheid en taalvaardigheid.

Intelligentieonderzoek WISC V: Hierbij gaat het om: intellectueel cognitief functioneren, persoonlijkheid, taalonderzoek (dysfasie) en stoornissen (ADHD, ADD, PDD-NOS)

Pedagogisch didactisch onderzoek: Het gaat in dit onderzoek om het in kaart brengen van de schoolvorderingen en vaststellen van wel of geen achterstand ten opzichte van de leeftijdgenoten. Tevens wordt de precieze aard van de achterstanden beschreven.