HOS-methode

De H(oren), O(ordenen), S(chrijven) methode is een psycholinguistische methode voor kinderen met lees- en spellingproblemen. De methode is preventief, op het kind gericht en structurerend. De HOS methode gaat uit van de klanken van de taal (H-oren). Aan de hand van de verschillende groepen klanken, weergegeven in beeldmateriaal, wordt de kinderen geleerd de informatie te verwerken tot mentale schema’s. De verschillende klanksoorten worden zichtbaar en tastbaar gemaakt middels gekleurde blokken, waardoor de auditieve woordstructuren zichtbaar worden. Op deze wijze wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een sterk foneembewustzijn. Dit is dan de basis voor het opbouwen van de diverse lees- en spellingstrategieën.
Het uitgangspunt van de HOS methode is Het Woordbeeld
Op school krijgen leerlingen te horen WAT ze moeten leren en niet HOE ze het moeten leren. Wordt aan de leerstijl weinig of geen aandacht besteed, dan kan dit gevolgen hebben voor de leerprestaties, het competentiegevoel en het gedrag van de leerling, zowel op school als thuis. De wijze waarop dit naar voren komt is vaak ongeïnteresseerdheid, onverschilligheid, brutaal gedrag etc.
Het allerbelangrijkste van de begeleiding is de leerling zelf. De behandeling is er met name op gericht om middels de HOS methode succes ervaringen op te doen. De tools die ze in handen krijgen en kunnen toepassen op het dagelijkse lezen en schrijven geven ze zelfvertrouwen en vergroten het competentiegevoel naar het schoolse leren. Deze aanpak is een optimale basis voor verder succes in hun schoolloopbaan.