Voortgezet onderwijs

Dyslexie begeleiding

Een dyslectische leerling moet onevenredig veel energie stoppen in het leren van vreemde talen, heeft vaak moeite met het onthouden van losse gegevens, heeft vaak geen gevoel voor tijd en kan weinig structuur aanbrengen in de planning van het huiswerk.
Begeleiding
Wij bieden individuele, gerichte begeleiding bij: leerstijl, planning en organisatie. De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig te leren plannen en organiseren en tot een optimale, bij hen passende leerstijl, te komen.
Proefwerken / examens: De leerling wordt begeleid met de planning, organisatie en voorbereiding.
Vreemde talen: De leerling wordt begeleid bij de grammatica en spelling (Frans, Duits, Spaans, Engels en Latijn).
Wiskunde/scheikunde/ natuurkunde: Bij deze vakken vormt dyslexie vaak een belemmering, omdat bij veel opgaven gelezen moet worden. In de begeleiding wordt geleerd om de opgaven uit de tekst te “halen” en hoe moet worden omgegaan met de rekensymbolen.
Compenserend hulpmiddel  – bij voorkeur niet !
We kiezen ervoor de leerling voortdurend te trainen in het lezen, zodat ze ten alle tijden leren omgaan met het lezen en begrijpen van grote stukken tekst. Tijdens hun studie en later in hun werk wil iedereen zich juist bij de talige items competent voelen. Niemand wil graag altijd afhankelijk zijn van een compenserend hulpmiddel.

indien een leerling een compenserend hulpmiddel wenst te gebruiken, dan wordt de begeleiding daarop afgestemd.

Je zou aan dyslexie kunnen denken als je het volgende herkent:
– de tegenstelling tussen inzet en resultaat
– de tijd die je nodig hebt om iets door te lezen
– de tijd die je nodig hebt om schriftelijke opdrachten te maken
– het hebben van moeite met het maken van aantekeningen
– het hebben van een concentratieprobleem
– het hebben van problemen met planning en organisatie
– het last hebben van stress
– het hebben van afwisselende “goede” en “slechte” dagen
– het gebrek aan zelfvertrouwen, zelfs faalangst
Denk je dat je dyslexie hebt, dan kun je je door ons laten onderzoeken en begeleiden.