Dyslexiebegeleiding voortgezet onderwijs

Een dyslectische leerling moet onevenredig veel energie stoppen in het leren van vreemde talen, heeft vaak moeite met het onthouden van losse gegevens, heeft vaak geen gevoel voor tijd en kan weinig structuur aanbrengen in de planning van het huiswerk.
De Begeleiding
Wij bieden individuele, gerichte begeleiding bij:
leerstijl, planning en organisatie : De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig te leren plannen en organiseren en tot een optimale, bij hen passende leerstijl, te komen.
proefwerken en bij examens: De leerling wordt begeleid met de planning, organisatie en voorbereiding.
vreemde talen: De leerling wordt begeleid bij de grammatica en spelling (Frans, Duits, Spaans, Engels en Latijn).
wiskunde/scheikunde: Bij wiskunde vormt dyslexie vaak een belemmering, omdat bij veel opgaven gelezen moet worden. In de begeleiding wordt geleerd om de opgaven uit de tekst te “halen” en hoe moet worden omgegaan met de rekensymbolen.
Kurzweil (compenserend hulpmiddel)
We hebben gekozen voor de aanschaf van het softwarepakket Kurzweil. Het is een zeer geavanceerd programma gericht op het verkrijgen van betere resultaten bij het begrijpend lezen en de vreemde talen. Ook werkt het programma ondersteunend bij het maken van samenvattingen. We leren de leerling te werken met Kurzweil, waarbij zijn/haar vragen en huiswerk het uitgangspunt is.
Hoe herken ik dyslexie
Je zou dyslexie kunnen hebben als je het volgende herkent:
– de tegenstelling tussen inzet en resultaat
– de tijd die je nodig hebt om iets door te lezen
– de tijd die je nodig hebt om schriftelijke opdrachten te maken
– het hebben van moeite met het maken van aantekeningen
– het hebben van een concentratieprobleem
– het hebben van problemen met planning en organisatie
– het last hebben van stress
– het hebben van afwisselende “goede” en “slechte” dagen
– het gebrek aan zelfvertrouwen, zelfs faalangst
Denk je dat je dyslexie hebt, dan kun je je door ons laten onderzoeken en begeleiden.