Voortgezet onderwijs

Dyslexie begeleiding

Een dyslectische leerling moet onevenredig veel energie stoppen in het leren van vreemde talen, heeft vaak moeite met het onthouden van losse gegevens, heeft vaak geen gevoel voor tijd en kan weinig structuur aanbrengen in de planning van het huiswerk.
Begeleiding
Wij bieden individuele, gerichte begeleiding bij: leerstijl, planning en organisatie. De begeleiding is erop gericht de leerlingen zelfstandig te leren plannen en organiseren en tot een optimale, bij hen passende leerstijl, te komen.
Proefwerken / examens: De leerling wordt begeleid met de planning, organisatie en voorbereiding.
Vreemde talen: De leerling wordt begeleid bij de grammatica en spelling (Frans, Duits, Spaans, Engels en Latijn).
Wiskunde/scheikunde/ natuurkunde: Bij deze vakken vormt dyslexie vaak een belemmering, omdat bij veel opgaven gelezen moet worden. In de begeleiding wordt geleerd om de opgaven uit de tekst te “halen” en hoe moet worden omgegaan met de rekensymbolen.
Compenserend hulpmiddel  – bij voorkeur niet !

Denk aan het beoefenen van een sport. Blijf je niet trainen dan worden je vaardigheden minder. Bij het lezen is dat precies hetzelfde, als je niet blijft oefenen dan worden je leesvaardigheden minder. Dus gebruik zulke hulpmiddelen bij voorkeur niet op de basisschool.

We kiezen ervoor de leerling voortdurend te trainen in het lezen, zodat ze ten alle tijde leren omgaan met het lezen en begrijpen van grote stukken tekst. Tijdens hun studie en later in hun werk wil iedereen zich juist bij de talige items competent voelen

Niemand wil graag altijd afhankelijk zijn van een compenserend hulpmiddel.

Je zou aan dyslexie kunnen denken als je het volgende herkent:
– de tegenstelling tussen inzet en resultaat
– de tijd die je nodig hebt om iets door te lezen
– de tijd die je nodig hebt om schriftelijke opdrachten te maken
– het hebben van moeite met het maken van aantekeningen
– het hebben van een concentratieprobleem
– het hebben van problemen met planning en organisatie
– het last hebben van stress
– het hebben van afwisselende “goede” en “slechte” dagen
– het gebrek aan zelfvertrouwen, zelfs faalangst


Denk je dat je dyslexie hebt, dan kun je je door ons laten onderzoeken en begeleiden.

Dyslexie onderzoeken in het voortgezet onderwijs worden regelmatig afgenomen. Waarom ? De leerling die op de basisschool met lees – en spellingproblemen wordt geconfronteerd kan vaak door zijn/ haar intelligentie compenseren. Met name in het VO wordt de leerling geconfronteerd met de vreemde talen, de grote teksten bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, de talige uitleg bij wiskunde.  De leerling zegt vaak de volgende woorden ” Als ik de tekst heb gelezen dan weet ik niet wat ik heb gelezen “. 

Een individueel dyslexieonderzoek geeft duidelijkheid wat voor soort problemen rondom  het lezen en spelling aanwezig. Wordt voldaan aan de criteria dan wordt een officiële dyslexieverklaring afgegeven. Tevens geeft het onderzoek tools om de leerling gericht met zijn/ haar problematiek te begeleiden.